سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت تبیان
صفحه خانگی پارسی یار درباره

آدرس سایت بیمارستان میلاد

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

ورود به سایت بیمارستان میلاد

ورود به سایت بیمارستان میلاد

سایت بیمارستان میلاد


سایت نوبت دهی بیمارستان میلاد

سایت نوبت دهی بیمارستان میلاد

نوبت دهی بیمارستان میلاد