سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبیان

حکم ریش پرفسوری | حکم شرعی ریش پورفوسوری گذاشتن

آیت الله امام خمینی، آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله بهجت،آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله صافی گلپایگانی:

زدن مقداری از ریش حکم زدن همه ی ریش را دارد، بنابراین گذاشتن ریش پرفسوری حرام است و کسی که ریش پرفسوری داشته باشد، حکم کسی است که تمام ریش خود را تراشیده است.

آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله تبریزی، آیت الله وحید خراسانی

داشتن ریش پرفسوری کافی است، و فرد با داشتن ریش پرفسوری صدق ریش می کند و مرتکب حرام نشده است.

منابع:

کتاب استفتائات حضرت آیت الله خامنه ای:

سوال 1413- بعضی از مرد ها موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقیمانده را می تراشند، این کار چه حکمی دارد؟

جواب- تراشیدن مقداری از ریش، حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

کتاب استفتائات حضرت آیت الله بهجت:

سوال 488- آیا ریش پرفسوری کافی است؟

جواب- کافی نیست.

 

کتاب استفتائات حضرت آیت الله تبریزی:

سوال 1095- نظر مبارک نسبت به تراشیدن بعضی از ریش چه می باشد؟

جواب- بسمه تعالی بنابر احتیاط چانه و اطراف آن باید طوری اصلاح شود که بگویند ریش دارد، و تراشیدن بقیه مانعی ندارد.

 

کتاب استفتائات حضرت آیت الله سیستانی:

سوال- زدن ریش بطوری که بر روی چانه باقی باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ- بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 

کتاب استفتائات حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

سوال 751- حد ریش چه اندازه است؟ و تراشیدن قسمتی از ریش جهت زیبا کردن صورت چه حکمی دارد؟ریشهای به اصطلاح پرفسوری نیز حرام است؟

جواب- حد ریش آن است که در عرف بگویند او دارای ریش است و تراشیدن دو طرف صورت، در صورتی که چانه و اطراف آن محفوظ باشد(ریش پرفسوری) اشکالی ندارد.

استفتائات/جلد دوم، صفحه 244

کتاب استفتائات حضرت آیت الله وحید خراسانی:

تراشیدن ریش

سوال 18- آیا می توانیم ریش پرفسوری بگذاریم، یعنی ریش چانه را نزده و ریش قسمتهای دیگر را بتراشیم؟

جواب- ریش پرفسوری در صورتی که عرفا صدق کند که ریش دارد مانعی ندارد.

 

کتاب استفتائات حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

سوال- آیا تراشیدن دو طرف گونه ها و گذاشتن ریش روی چانه کافی است؟ و این مقدار صدق ریش می کند؟

جواب- تراشیدن اطراف ریش حرام نیست ولی تراشیدن خود ریش به هر صورت باشد و لو به نحو مذکور در سوال جایز نیست.

 

جلد اول کتاب جامع المسائل حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

سوال 955 و 957- آنچه به عنوان ریش پرفسوری معروف است، کافی نیست و در صورتی که بقیه صورت با تیغ و یا ماشین ریش تراشی، تراشیده شده باشد، مانند تراشیدن تمام ریش است.