سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت تبیان
صفحه خانگی پارسی یار درباره

مثل شب تار!

شب تار , af ,     نظر

مثل شب تار!

در یک شب تار و تاریک و ظلمانی که پیرامون ات چاه و چاله هم زیاد باشد، البته احتیاط می کنی، می ایستی و حرکت نمی کنی.

قرآن می گوید: اگر یک مطلبی برایت روشن نبود و تاریک و مبهم بود آنجا هم حرکت نکن! آنجا هم بایست! آنجا هم زود داوری و قضاوت نکن!

چیزی که نسبت به آن آگاه نیستی و آگاهی و اطلاع نداری دنبال نکن، چون آسیب می بینی.