سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت تبیان
صفحه خانگی پارسی یار درباره

مثل شمع!

مثل شمع!

شمع را ببین هر چه به آن نزدیک و نزدیک تر باشی نور و روشنایی بیشتری دریافت می کنی.

قرآن کریم می خواهد ما هم از جنس شمع و هم صفت شمع باشیم. می گوید: به گونه ای باش که هر کس به تو نزدیک تر بود، بهره و سود بیشتری ببرد.

و نزدیک ترین کسان به ما نخست پدر و مادرند و آن گاه همسر، و سپس فرزندان، و در آخر هم، بستگان و خویشان.

یعنی اول پدر و مادر خودت را مورد لطف و محبت قرار بده، آن گاه نزدیکانت را، همچون همسر، فرزندان و خویشان.